διαφήμιση Internet

Reklam Agaci, παρουσιάζει διαφήμιση ιντερνετ με στόχο περιεχόμενου. Οι διαφήμισεις σας ιντερνετ δημοσιεύονται στις σελίδες που ζευγαρώνονται με τις κλειδαρόλεξες ή θέμα σας.

Μία ειδικευμένή ομάδα δευθύνει τις διαφήμισεις σας η οποία διευθύνει 100.000 web site και 1 δισεκατομμύριες διαφημιστικές προβολές.


To Give an Advertisement

To Be a Publisher

Minimum Offers

The Best Price Guarantee

Format Unit Minimum Offer
Text Banner CPC, PPC 1 Click 0.05 USD
Rich Media CPM 1000 Demonstration 0.09 USD
Graphic Banner CPC 1 Click 0.05 USD
Pop-Donw CPV 1000 Visit 4 USD
Full Page CPI 1000 Demonstration 9 USD

Proof System

Advanced advertisement technology of “Reklam Agaci” examines every demonsration and click and it also calls off artificial clicks automatically which do not bear the user specification.

In Addition, the advertisements are monitored momentarily by our traffic control team. Doubtful advertisement traffics are detected in the same day and added back to the account.

Content Advertisement

Internet users spend most of their times such as %47 in content sites.

“Reklam Agaci” creates new opportunities in order to gain high return and to brand your products and services.

Google Advertisement

İRP which serves content and search engine advertisement services from 2004 till now is one of the first qualified Google Adwords companies in Turkey.

Professional IRP Team who manage MSN, Yahoo, Google search and content advertisements give service to you.

Campaign Management

 • A special account manager are appointed to your account.
 • Detailed reports are presented in order to monitor your Advertisement Performance.
 • You can manage your advertisement campaigns online for 7/24.
 • You can control your costs with max. click offer and daily budget.
 • Return Follow-up (ROI)

  How adventageous are your ads?

 • Sale (How many purchases are counted)
 • Record (How many people have signed up to your site?)
 • Demonstration (How many times have one of your certain pages viewed?)
 • Form (How many visitors have filled in a contact form?)
 • Etc.


 • You can monitor how much have your advertisements value added for you thanks to the return follow-up code which you will add to your site. Return follow-up Program are used in CPA (cost per action) advertisement programs.
   
   
  Akıllı Meyveler δημοσιεύονται μόνο στις πόλεις που θέλετε
   
  Σχετικά με Εμάς | Υπηρεσίες | Σχέδιο | Μπλοκ | Βιβλιοθήκη | Πολιτική Απορρήτου | Τραπεζικές Πληροφορίες | Επικοινωνία
     
  Karaca Ltd., Sistemim.com.tr
  Copyright © 2024