Advertisement Formats

Reklam Agaci supports 11 advertisement formats, too.

 1. Search Find Advertisement
 2. Graphic Banner Advertisement
 3. Full Page Advertisement
 4. Layer Advertisement
 5. Text Link Advertisement
 6. Text Banner Advertisement
 7. Pop-Down Advertisement
 8. Rich Media Advertisement
 9. Video Advertisement
 10. XML Advertisement
 11. Video Layer Advertisement

Pop-Down Advertisement

They are similar to the pop-up advertisements in structure; however, they open behind the window in order not to disturb the visitor. After closing the window, the pop-down advertisement is displayed. After the visitor takes the desired information, the advertisement is displayed.


 
 
U kunt zelf De Slimme Vruchten richten op door U gewenste sleutelwoorden.
 
Over Ons | Onze Diensten | Ontwerp | Blog | Bibliotheek | Geheimhoudingsbeleid | Bankgegevens | Contact
   
Karaca Ltd., Sistemim.com.tr
Copyright © 2023