Advertisement Formats

Reklam Agaci supports 11 advertisement formats, too.

 1. Search Find Advertisement
 2. Graphic Banner Advertisement
 3. Full Page Advertisement
 4. Layer Advertisement
 5. Text Link Advertisement
 6. Text Banner Advertisement
 7. Pop-Down Advertisement
 8. Rich Media Advertisement
 9. Video Advertisement
 10. XML Advertisement
 11. Video Layer Advertisement

Video Layer Advertisement

Expression power of video is very high as the present sound and action in itself. Popular advertisement method currently is the advertisements based on videos. You can deliver your own advertisements on the videos that the visitors watch.


 
 
De Slimme Vruchten worden slechts op de door U bepaalde dag/tijdsperiodes gepubliceerd.
 
Over Ons | Onze Diensten | Ontwerp | Blog | Bibliotheek | Geheimhoudingsbeleid | Bankgegevens | Contact
   
Karaca Ltd., Sistemim.com.tr
Copyright © 2024