Rich Advertisement Formats

Reklam Agaci supports 11 advertisement formats, too. Every new trend advertisement format will be added to Reklam Agaci.

 1. Search Find Advertisement
 2. Graphic Banner Advertisement
 3. Full Page Advertisement
 4. Layer Advertisement
 5. Text Link Advertisement
 6. Text Banner Advertisement
 7. Pop-Down Advertisement
 8. Rich Media Advertisement
 9. Video Advertisement
 10. XML Advertisement
 11. Video Layer Advertisement

 
 
Annons träd är lösning partner till Clicksors i Turkiet.
 
Om Oss | Tjänster | Design | Blogg | Bibliotek | Sekretessvillkor | Bank Information | Kontakt
   
Karaca Ltd., Sistemim.com.tr
Copyright © 2024