Publisher Advertisement Formats

Reklam Agaci supports 11 advertisement formats, too.

 1. Search Find Advertisement
 2. Graphic Banner Advertisement
 3. Full Page Advertisement
 4. Layer Advertisement
 5. Text Link Advertisement
 6. Text Banner Advertisement
 7. Pop-Down Advertisement
 8. Rich Media Advertisement
 9. Video Advertisement
 10. XML Advertisement
 11. Video Layer Advertisement

Text Banner Advertisement

Text advertisements are demanded as they provide plain content and as they do not make the visitors tired visually. Therefore many publishers and advertisers prefer text advertisements. Reklam Agaci supports text advertisements in pre-defined standard sizes in any color.


 
 
Vår annonse utgivere vil oppnå mer med høy utbetaling nivåer.
 
Om Oss | Tjenester | Design | Blogg | Bibliotek | Sikretessvillkor | Bankinformasjon | Kontrakt
   
Karaca Ltd., Sistemim.com.tr
Copyright © 2024