REKLAM YAYINCISI SÖZLEŞMESİ

A- TARAFLAR

İşbu sözleşme "Reklam Ağacı" - Karaca Grup Bilişim San. Tic. Ltd. Şti. ile "Reklam Veren" arasında sözleşmenin elektronik olarak onaylanması anında akdedilerek karşılıklı olarak yürürlülüğe girmiştir.
2. TANIMLAR
"Reklam Ağacı" : Karaca Grup Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.
"Reklam Ağacı Kullanıcısı" : ReklamAgaci.com sitesine üye ola kişi/kurum
"Reklamveren" : "Reklam Ağacı"ndan reklam satın alan "Reklam Ağacı Kullanıcısı"
"Reklam Yayıncısı" : "Reklam Ağacı"nın yönettiği reklamları yayınlayan "Reklam Ağacı Kullanıcısı"


B- AKILLI MEYVELER PROGRAMI

"Reklam Ağacı" tarafından geliştirilen ve yönetilen Akıllı Meyveler Programı, reklam yayıncılarının "Reklam Veren" tarafından sağlanan reklam içeriklerini, kendilerine ait olan ve "Reklam Ağacı"na bildirdikleri web sitelerinde "Reklam Ağacı" kontrolünde yayınlamalarını ve sitelerinde yayınladıkları reklamlar doğrultusunda "Reklam Ağacı" tarafından belirlenen sistematik çerçevesinde tespit edilen bir ücrete hak kazanmalarını kapsar. Akıllı Meyveler Programı, "Reklamveren"lere "Reklam Ağacı"na havale, online kredi kartı veya PayPal ile yaptığı ödeme miktarı kadar "Reklam Ağacı"nın belirlediği fiyatlardan reklam satın alması hakkını kapsar. Akıllı Meyveler Programı, işbu sözleşme hükümleri doğrultusunda karşılıklı işbirliği ilkesi ve "Reklam Ağacı"nın yönetimi doğrultusunda yürütülür.


C. SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme "Reklam Ağacı" tarafından geliştirilen ve yönetilen Akıllı Meyveler Programı'nın çerçevesinin belirlenmesi ve Akıllı Meyveler Programı kapsamında "Reklam Ağacı" ve "Reklam Yayıncısı"nın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesine ilişkindir.


D. "REKLAM YAYINCISI"NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Reklam Yayını yapılabilecek "Site Nitelikleri":
    - Yasadışı mp3, film, program, warez, crack, serial, cd key ve benzeri paylaşım yapan siteler sisteme kabul edilmez.
    - Yukarıda belirtilen içeriğe sahip sitelere bağlantı veren(link veren) siteler sisteme kabul edilmez.
    - Onaylı olup yukarıda belirtilen içerikleri sonradan ekleyen siteler sistemden çıkartılır.(bu uygulama sözleşme şartlarına aykırıdır ve yasaktır)
    - Yönlendirme alan adı kullanan sitelerin esas alan adı ile ile kayıt olmaları gerekmektedir.
    - Sadece reklama yönelik olan veya içeriğinde çok fazla reklam bulunan siteler sisteme kabul edilmez.
    - Yayıncılar bir sayfaya en fazla 5 reklam alanı yerleştirebilirler ve sayfa yapısında %20'den fazlası reklam alanı olarak değerlendirilemez. Reklam alanları birbirlerine çok yakın olamaz.
    - Ziyaretçileri tıklamaya teşvik eden her türlü mesaj, resim ve benzeri uygulamalarda bulunulamaz.
    - Kayıtlı olmayan bir sitede, yayıncıya ait olsa bile reklam yayınlanamaz.
    - Yayıncılar kendi reklamlarına tıklayamazlar.
    - İçerik yetersiz sitelerde reklam yayınlanamaz.
a. "Reklam Yayıncısı", "Reklam Ağacı" tarafından sağlanan, reklam malzemelerinin " Reklam Yayıncısı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kodu, "Reklam Ağacı"na bildirdiği ve "Akıllı Meyveler Programı" kapsamında kullanacağı kendi web sitesine yerleştirmeyi kabul ve taahhüt eder,
b. "Reklam Yayıncısı", "Reklam Ağacı"nın Akıllı Meyveler Programı sisteminin düzgün çalışmasını etkileyecek bir girişimde bulunmamayı, sistemin işlemesini bozacak veya sekteye uğratacak herhangi bir yazılım ya da cihaz kullanmamayı kabul ve taahhüt eder,
c. "Reklam Yayıncısı", İşbu sözleşme ile "Reklam Ağacı"na bildirdiği ve "Reklam Ağacı" tarafından verilen kodu yerleştirdiği kendi web sitesinin içeriğini belirtilmiş olan "Site Nitelikleri"ne aykırı şekilde değiştirmeyeceğini kabul ve taahhüt eder,
d. "Reklam Yayıncısı", Herhangi bir virüs salmak veya hasar vermek, hukuka veya sözleşme kurallarına aykırı sisteme müdahale etmek, yetkisiz giriş yapmak gibi fiillerle ve hukuka aykırı amaçlarla elektronik ortamda, saldırı, tecavüz ve eylemlerde bulunmayacağını kabul ve beyan eder,
e. "Reklam Yayıncısı", Akıllı Meyveler Programı'nın doğası gereği kendisine ek gelir sağlamak amacıyla sahte tıklamalar veya gösterimler yaparak sistemi manipüle etmeyeceğini, bu tür tıklamalar tespit edildiğinde, doğmuş ve doğacak tüm alacak haklarından feragat ettiğini ve "Reklam Yayıncısı" imtiyazlarını kaybedeceğini kabul ve beyan eder,
f. "Reklam Yayıncısı", Akıllı Meyveler Programı'nda "Reklam Ağacı Kullanıcısı" olarak yer aldığı süre boyunca, Üyelik bilgilerinde yer alan kendisine ait bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgiler değiştiği zaman değişen bilgilerde gerekli güncellemeleri ivedilikle yapacağını, sitedeki Reklam Ağacı Kullanıcısı hesabında yer alan kendisine ait herhangi bir bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul ve beyan eder,
g. İşbu Sözleşmeden kaynaklana yükümlülüklerinden herhangi birini veya tamamını veya işbu sözleşmeden kaynaklanan hak ve alacaklarının bir kısmını veya tamamını devir ve temlik etmeyeceğini ve işbu yükümlülüklerinin herhangi birine aykırı davranması halinde "Reklam Ağacı" tarafından tazminat hakları saklı kalmak koşuluyla sözleşmenin hiçbir ihtara lüzum olmaksızın tek taraflı olarak fesh edilebileceğini ve "Reklam Ağacı"nın maruz kalacağı her türlü zarardan sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Akıllı Meyveler Programı, "Reklam Yayıncısı" için işleyiş;
- "Reklam Yayıncısı" olmak isteyen web sitesi sahibi, Akıllı Meyveler Programına dahil olmak üzere web sitesini belirterek "Reklam Ağacı"na başvurur. Başvuru sahibinin web sitesi "Reklam Ağacı" tarafından incelenir ve "Site Nitelikleri" başlığı altında belirtilen kriterleri yerine getirdiği anlaşılırsa site sahibinin "Reklam Yayıncı"sı olmasına onay verilir.
- "Reklam Ağacı" tarafından sağlanan, reklam ve ilanların "Reklam Yayıncısı"nın web sitesinde yayınlanmasını sağlayacak kod, "Reklam Yayıncısı" tarafından kendi web sayfasına yerleştirilir. "Reklam Yayıncısı" web sitesindeki reklam alanları aracılığıyla "Reklam Ağacı" tarafından hazırlanan kriterler çerçevesinde belirlenen bir ücreti almaya hak kazanır.


E. "REKLAM AĞACI"NIN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

"Reklam Ağacı"
a. Akıllı Meyveler Programı'na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen "Reklam Yayıncıları"na, reklam malzemelerinin "Reklam Yayıncısı"nın web sitesinde yayınlanması için gerekli kodu verecektir,
b. Akıllı Meyveler Programı'na başvuru yapan ve kendisi tarafından onay verilen "Reklam Yayıncıları"na, web sitelerinde yayınlanmak üzere görsel malzeme sağlayacağını,
c. Akıllı Meyveler Programı'na dahil olan "Reklam Yayıncı"larına, internet üzerinden giriş yaparak raporlama alabilecekleri bir yönetici ekranı sağlayacağını,
kabul, beyan ve taahhüt eder.


F. FİKRİ HAKLAR

Akıllı Meyveler Programı kapsamında "Reklam Ağacı" tarafından "Reklam Yayıncısı"na sağlanan kodlar, tasarımlar da dahil olmak ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü fikri hak "Reklam Ağacı"na veya "Reklamveren"e aittir. "Reklam Ağacı" ve "Reklamveren" işbu sözleşme hükümleri uyarınca "Reklam Yayıncısı"nın yükümlülüklerini yerine getirebilmesi maksadıyla "Reklam Yayıncısı"na "Reklam Ağacı"'un Akıllı Meyveler Programı ile sınırlı olmak üzere telif haklarına tabi çalışmalarını, hizmetlerini ve bilgilerini kullanma yetkisi vermektedir.
"Reklam Ağacı" tarafından yazılı olarak izin verilmediği sürece "Reklam Yayıncısı", "Reklam Ağacı"nın veya "Reklamveren"in telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, yayamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.
"Reklam Ağacı", yukarıda belirtilen istisnalar dışında, telif haklarına tabi çalışmalarını, ticari ve hizmet markalarını, "Reklam Ağacı"nın hizmetlerine, sitesine, ilanlarına ve reklamlarına ait ticari görünümü veya sitesi vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmakta olup bunların kullanımı kendi yazılı iznine tabidir.


G. ÖDEME

"Reklam Yayıncısı"nın "Reklam Ağacı"ndan Akıllı Meyveler Programı doğrultusunda ücret talep etme hakkı "Reklam Yayıncısı"nın işbu sözleşme içerisinde belirtilen yükümlülüklerini ve "Reklam Ağacı" tarafından web sitesinde belirlenen Akıllı Meyveler Programı'na dair kural ve koşulları eksiksiz bir şekilde yerine getirmesi halinde doğacaktır.
"Reklam Yayıncısı"na sitesinde yayınladığı reklam malzemelerinin aldığı gösterim adedi veya süresine göre veya reklam malzemlerinin aldığı tekil tıklama adedine göre, Reklam Ağacı hesabında biriken ücret ödenecektir. "Reklam Yayıncısı"nın her ay hak kazandığı ücretler, takip eden ayın 15'ine kadar ödenecektir."Reklam Yayıncısı" tarafından hak kazanılan ücreti talep hakkı, ücretin asgari 50 YTL (elli türklirası)'nı aşması halinde doğacaktır ve hakkın doğuşunu takip eden ayın 15'ine kadar ödenecektir. "Reklam Yayıncısı"nın web sitesi üzerinden banka hesap bilgilerini belirtmesinden sonra Reklam Ağacı işbu sözleşme kapsamında kendisi tarafından belirlenen ödeme tarihlerinde "Reklam Yayıncısı"nın hak kazandığı komisyon ve/veya hizmet bedelini banka havalesi ile ödeyecektir. Havale masrafı "Reklam Yayıncısı"na aittir.


H ÖDEMENİN YAPILMASI

"Reklam Yayıncısı" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMESİ DURUMU
"Reklam Yayıncısı"nın ödeme talimatını verdikten sonra ödeme talimatıyla talep ettiği miktar üzerinden "Reklam Ağacı"na fatura tanzim eder. Ödeme, faturanın "Reklam Ağacı"na tebliğinden itibaren "Reklam Ağacı" tarafından 15 gün içerisinde gerçekleştirilir. "Reklam Yayıncısı" faturayı "Reklam Ağacı"nın ödeme sayfasında belirtilen posta adresine gönderecektir.
"Reklam Yayıncısı" TARAFINDAN FATURA TANZİM EDİLMEMESİ DURUMU
"Reklam Yayıncısı" ödeme talimatını verdikten sonra fatura tanzim etmez ise, ödeme, ödenecek bedelden yasal stopajlar kesildikten sonra kalan miktar "Reklam Ağacı" tarafından belirlenip yapılacaktır.


I. REKLAM AĞACI KAYITLARININ GEÇERLİLİĞİ

"Reklam Ağacı Kullanıcısı", "Reklam Ağacı"nın kayıtlarının geçerliliğini peşinen kabul ettiğini çıkacak her türlü ihtilafta "Reklam Ağacı"nın her türlü kayıt, belge ve defterleri ile her türlü bilgisayar ve ses kayıtlarının, mikrofilm ve mikrofişlerinin tek ve kesin delil teşkil edeceğini ve bağlayıcı olacağını, bu maddenin H.U.M.K 287. madde kapsamında bir delil sözleşmesi olduğunu kabul eder.


J. FESİH

"Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın işbu sözleşmenin herhangi bir hükmüne aykırı davranması halinde "Reklam Ağacı", "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nı geçici olarak Akıllı Meyveler Programı'ndan çıkarabileceği gibi dilerse sözleşmeyi herhangi bir mehil vermeden tek taraflı olarak derhal feshetmek hakkını da haizdir. Bu durumda "Reklam Ağacı" sözleşmenin feshi nedeniyle doğmuş ve doğacak tüm zararlarını talep edebilir.
"Reklam Ağacı Kullanıcısı", işbu sözleşme hükümlerine aykırı davranarak sözleşmenin "Reklam Ağacı" tarafından fesh edilmesine sebebiyet vermesi durumunda, fesih tarihindeki tüm ödemelerinden "Reklam Ağacı" lehine sarfınazar ettiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.


K. SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜĞE GİRİŞİ VE SÜRESİ

İşbu sözleşme, 1. maddede belirlenen tarihte, "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın "Reklam Ağacı"na üye olmasıyla yürürlüğe girer sözleşmenin L. maddesinde belirtilen biçimde bildirim yapılmak suretiyle feshedilmediği taktirde devamlılık arzeder.


L. TEBLİGAT ADRESİ VE BİLDİRİMLER

"Reklam Ağacı Kullanıcısı", "Reklam Ağacı"na Akıllı Meyveler Programı'na kayıt sırasında bildirdiği elektronik posta adresine yapılacak tebligatın yasal bir tebligatın bütün sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.
İşbu Sözleşme'de aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Sözleşme uyarınca gereken veya izin verilen bütün bildirim, ihbar, talep, rıza veya onaylar ve başka haberleşmeler elektronik formatta olacak ve Taraflar tarafından belirtilen elektronik posta adreslerine gönderilecektir. "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın belirtilen elektronik posta adresi, "Reklam Ağacı Kullanıcısı"nın Akıllı Meyveler Programı'na kayıt sırasında "Reklam Ağacı"na bildirdiği elektronik posta adresidir. "Reklam Ağacı" için belirlenen elektronik posta adresi ise info[at]reklamagaci.com adresidir.
Taraflar'ın her biri elektronik posta adresinde değişiklik olması halinde, diğer Taraf'a yeni elektronik posta adresini ve bu yeni elektronik posta adresinin geçerli olacağı tarihi bildiren bir elektronik posta mesajı gönderecektir. Değişiklik bildirilmediği takdirde, eski elektronik posta adresine yapılan tebligat ulaşmış sayılacaktır.


M. DEĞİŞİKLİK

İşbu sözleşme ve işbu sözleşmeyle atıfta bulunularak işbu sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olan "Gizlilik Politikası" belgesinde "Reklam Ağacı" dilediği zaman tek taraflı olarak değişikliğe gidilebilir. Bu değişiklikler www.ReklamAgaci.com sitesinde ilan edildiği tarihte taraflar bakımından bağlayıcılık kazanarak karşılıklı olarak yürürlülüğe girer.


N. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek ihtilafların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 
 
Yayıncılarımıza reklam verme garantisi sunuyoruz.
 
Hakkımızda | Hizmetler | Tasarım | Blog | Kütüphane | Gizlilik Politikası | Banka Bilgileri | İletişim
   
Karaca Ltd., Sistemim.com.tr
Copyright © 2024